ANUNȚ privind demararea proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare școală gimnazială P+1E, loc. Prunișor”

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA PRUNIȘOR, în calitate de beneficiar, comunică lansarea proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare școală gimnazială P+1E, loc. Prunișor” cod SMIS 123532.

Proiectul  este  finanțat  prin  PROGRAMUL  OPERAŢIONAL  REGIONAL  2014-2020,  Axa  Prioritară  10:  Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale,  Prioritatea  de  investiții  10.1: Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectivul Specific 10.1: Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului obligatoriu.

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului constă în creșterea calității educației, atractivității și gradului de participare pentru 87 elevi, din care 45 de gen feminin și 42 de gen masculin, 3 cu dizabilități și 87 aparținând categoriilor dezavantajate, din comuna Prunișor prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale Prunișor. Prezentul proiect contribuie prin activitățile și obiectivele stabilite la atingerea obiectivului priorității POR 10.1, respectiv la creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Astfel, se propune ca prin proiect să se asigure condițiile corespunzătoare în cadrul Școlii Gimnaziale Prunișor pentru a se crea un mediu optim de învățare, atractiv și care să determine creșterea gradului de participare.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Extinderea Școlii Gimnaziale Prunișor, în termen de 39 de luni de la semnarea contractului de finanțare pentru 87 elevi, din care 45 de gen feminin și 42 de gen masculin, 3 cu dizabilități și 87 aparținând categoriilor dezavantajate, în vederea realizării condițiilor pentru o educație de calitate și creșterea atractivității și a gradului de participare a populației în învățământul obligatoriu.
 • Reabilitarea Școlii Gimnaziale Prunișor, în termen de 39 de luni de la semnarea contractului de finanțare pentru 87 elevi, din care 45 de gen feminin și 42 de gen masculin, 3 cu dizabilități și 87 aparținând categoriilor dezavantajate, în vederea realizării condițiilor pentru o educație de calitate și creșterea atractivității și a gradului de participare a populației în învățământul obligatoriu.
 • Modernizarea Școlii Gimnaziale Prunisor, în termen de 39 de luni de la semnarea contractului de finanțare pentru 87 elevi, din care 45 de gen feminin și 42 de gen masculin, 3 cu dizabilități și 87 aparținând categoriilor dezavantajate, în vederea realizării condițiilor pentru o educație de calitate și creșterea atractivității și a gradului de participare a populației în învățământul obligatoriu.
 • Dotarea Școlii Gimnaziale Prunișor, în termen de 39 de luni de la semnarea contractului de finanțare pentru 87 elevi, din care 45 de gen feminin și 42 de gen masculin, 3 cu dizabilități și 87 aparținând categoriilor dezavantajate, în vederea realizării condițiilor pentru o educație de calitate și creșterea atractivității și a gradului de participare a populației în învățământul obligatoriu.

Rezultatele proiectului:

 • Creșterea numărului de unități de infrastructură educațională cu învățământ obligatoriu extinse de la 0 la 1, în termen de 39 de luni de la semnarea contractului de finanțare pentru 87 elevi, din care 45 de gen feminin si 42 de gen masculin, 3 cu dizabilități și 87 aparținând categoriilor dezavantajate, în vederea realizării condițiilor pentru o educație de calitate și creșterea atractivității și a gradului de participare a populației în învățământul obligatoriu.
 • Creșterea numărului de unități de infrastructură educațională cu învățământ obligatoriu reabilitate de la 0 la 1, în termen de 39 de luni de la semnarea contractului de finanțare pentru 87 elevi, din care 45 de gen feminin si 42 de gen masculin, 3 cu dizabilități și 87 aparținând categoriilor dezavantajate, în vederea realizării condițiilor pentru o educație de calitate și creșterea atractivității și a gradului de participare a populației în învățământul obligatoriu.
 • Creșterea numărului de unități de infrastructura educațională cu învățământ obligatoriu modernizate de la 0 la 1, în termen de 39 de luni de la semnarea contractului de finanțare pentru 87 elevi, din care 45 de gen feminin si 42 de gen masculin, 3 cu dizabilități și 87 aparținând categoriilor dezavantajate, în vederea realizării condițiilor pentru o educație de calitate si creșterea atractivității și a gradului de participare a populației în învățământul obligatoriu.
 • Creșterea numărului de unități de infrastructură educațională cu învățământ obligatoriu dotate de la 0 la 1, în termen de 39 de luni de la semnarea contractului de finanțare pentru 87 elevi, din care 45 de gen feminin si 42 de gen masculin, 3 cu dizabilități și 87 aparținând categoriilor dezavantajate, în vederea realizării condițiilor pentru o educație de calitate și creșterea atractivității și a gradului de participare a populației în învățământul obligatoriu.
 • Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului este de 87 elevi, din care 45 de gen feminin și 42 de gen de masculin, 3 cu dizabilități și 87 aparținând categoriilor dezavantajate.
 • Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructura educațională pentru învățământul general obligatoriu (școala cu clasele I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare).
 • Realizarea unei Cereri de finanțare cu toate anexele aferente.
 • Realizarea unui SF cu elemente din DALI, 1 expertiza tehnica, 1 audit energetic si 1 studiu geotehnic.
 • Realizarea serviciilor de informare si publicitate obligatorii.
 • Realizarea Proiectului Tehnic, a verificării tehnice si a documentațiilor pentru obținerea de avize.
 • Realizarea lucrărilor de construcții și achiziționarea echipamentelor cu și fără montaj, a dotărilor și a activelor necorporale.
 • Realizarea serviciilor de dirigenție de șantier și prestarea serviciilor de asistență tehnică.
 • Realizarea serviciilor de audit energetic.
 • Realizarea monitorizării proiectului și depunerea rapoartelor de progres și a cererilor de rambursare/ plată.

Data de începere: 01.03.2018

Perioada de implementare a proiectului este de 70 de luni, respectiv între 01.03.2018 și 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de3.540.541,87 lei, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 3.120.056,03 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR de 2.652.047,65 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 405.607,24 lei și cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 62.401,14 lei. Valoarea neeligibilă a proiectului este de 420.485,84 lei.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro  și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).

Comentariile sunt închise pentru ANUNȚ privind demararea proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare școală gimnazială P+1E, loc. Prunișor”